Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Próbny egzamin ósmoklasisty 2021

W naszej szkole odbyły się próbne egzaminy ósmoklasisty. Egzaminy obywały się stacjonarnie w szkole przy zachowaniu ostrożności. 17 marca uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego, 18 z matematyki, a w piątek z wybranego języka nowożytnego. Przypominamy: Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w maju, to będzie go pisał w drugim terminie w czerwcu. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.