Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Lista kandydatów przyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej do oddziału przedszkolnego oraz klasy I szkoły podstawowej

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych na podstawie rekrutacji uzupełniającej - POBIERZ PDF

Od 17.06.2021 r. do 24.06.2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego - POBIERZ TUTAJ


Lista kandydatów przyjętych do klas pierwszych na podstawie rekrutacji uzupełniającej - POBIERZ PDF

Od 17.06.2021 r. do 24.06.2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do klasy I POBIERZ TUTAJ

Listy zostały podane do publicznej wiadomości 15 czerwca 2021 r.

Galeria zdjęć