Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Rekrutacja do klasy I

REKRUTACJA do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach na rok szkolny 2021 / 2022 Termin rekrutacji: od 22 lutego 2021 r. do dnia 12 marca 2021 r.

Rodzice dzieci zamieszkujących na terenie gminy Tułowice zobowiązani są do złożenia zgłoszenia, a rodzice dzieci zamieszkujących poza gminą Tułowice do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do  klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach.

Zgłoszenia oraz wnioski można pobrać tutaj:

- zgłoszenie

- wniosek

Wypełnione zgłoszenia i wnioski proszę wysłać pocztą lub składać w szkole  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15:30.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości do 25.03.2021 r.

Od 26.03.2021 r. do 07.04.2021 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do klasy I.

Do 14.04.2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy I.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 211/2021 Burmistrza Tułowic z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowic.

Galeria zdjęć