Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Dbamy o nasze środowisko naturalne.

Uczniowie w ramach zdalnego nauczania omawiali tematy związane z ochroną środowiska naturalnego, w którym żyją, i które odwiedzają w ciągu roku. W czasie zajęć dowiedzieli się na czym polega prawidłowe segregowanie, kompostowanie i selekcjonowanie odpadów, które wytwarzamy w naszych domach. Jak należy postąpić ze zużytymi bateriami, akumulatorami, zepsutymi świetlówkami lub gdzie oddać niewykorzystane i przeterminowane lekarstwa. 

Dzieci dowiedziały się na czym polega recykling. Recykling – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych towarów. W czasie zajęć uczniowie zapisali najważniejsze informacje, w jaki sposób dbać o nasze środowisko naturalne oraz wykonali prace plastyczne nawiązujące do ochrony środowiska oraz wykonali zabawki, postaci z bajek z materiałów zużytych w swoich domach. Dzięki pomocy Rodziców, którzy przynieśli wykonane przez dzieci prace plastyczno - techniczne do szkoły zorganizowano wystawę prac.