Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

PROGRAM PÓLKOLONII 2021 - „Bliżej natury, czyli wakacje offline”

Miejsce: Świetlica szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach

Termin:  2.08.2021 –  6.08.2021 r. 

                   9.08.2021 – 13.08.2021 r.

Adresaci: Dzieci klas 1-3 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach

Kierownik wypoczynku: Lucyna Makuch,

Wychowawcy: Anna Borowiecka, Ewa Adamusiak, Iwona Smolak

Cele:

  • Ø stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • Ø kształtowanie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych,
  • Ø wdrażanie programów profilaktycznych,
  • Ø promowanie zdrowego stylu życia,
  • Ø nabywanie i doskonalenie umiejętności rywalizacji sportowej w czasie gier i zabaw zgodnie z zasadami fair – play,
  • Ø integrowanie środowiska rówieśniczego,
  • Ø wyrażanie radości za pomocą gestu, słowa, ruchu,
  • Ø przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu.

Pliki do pobrania