Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Półkolonia „Wakacyjna przygoda”

Po raz kolejny w naszej szkole w terminie 01.08.2022 r. – 2.08.2022r. odbyła się półkolonia letnia pod hasłem: „Wakacyjna przygoda”. Uczestniczyło w niej 40 dzieci z gminy Tułowice pod opieką wychowawców: pani Joanny Dąbrowskiej- Drzewieckiej, pani Marty Konefał – Cieleń i pani Marzeny Dembiczak  i czuwającym nad całością półkolonii  kierownikiem panią Anną Kupczak.

Dzieci realizowały szczegółowo przygotowany  program, który składał się z zajęć rekreacyjnych oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Odpowiednie metody i formy pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego klimatu zachęcającego do aktywnego wypoczynku.

 Celem zajęć było między innymi:

  • stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
  • kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw,
  • stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego,
  • rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji,
  • pokonywanie własnych lęków i słabości.

Zajęcia rozpoczęły się od zapoznania uczestników z programem oraz regulaminem półkolonii. Aby wypoczynek dzieci podczas wakacji przebiegał bezpiecznie przeprowadzono pogadankę na temat „Bezpieczne zachowanie na drodze i nie tylko”. Dzieci utrwaliły sobie zasady zachowania podczas wycieczek pieszych i autokarowych. Przeprowadzono także pogadanki na temat zdrowego odżywiania, unikania środków uzależniających i związanych z nimi zagrożeń. Uczestnicy nauczyli się, jak postępować asertywnie w sytuacjach niebezpiecznych. W czasie półkolonii odbyło się wiele wycieczek plenerowych na terenie gminy min.: dwie wycieczki do Ligoty Tułowickiej połączone z podchodami, zawodami sportowymi, ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Dzieci brały również udział w wycieczkach autokarowych do Interaktywnego Parku Rozrywki i Edukacji „Rosenau – Zaginione miasto” w Pokrzywnej, do Parku Linowego w Opolu, do największego w Polsce parku rozrywki Energylandia w Zatorze. Fantastyczną przygodą był też rejs statkiem po Odrze pod okiem prawdziwego kapitana. Na terenie obiektów sportowych naszej szkoły oraz placu zabaw Nivea odbyły się gry i zabawy ruchowo – sportowe. W szkole odbyły się warsztaty slimy „Shrek ma katar”, „Bąbelkowe love” – malowanie stopami, karaoke, warsztaty lodowe, zabawy z wodą w roli głównej oraz Disco robaczki – tańce wygibańce na zakończenie półkolonii.

Półkolonia była bardzo ciekawą i bezpieczną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci naszej gminy. Ich uśmiechy na buziach utwierdziły nas w przekonaniu, że wszyscy miło i przyjemnie spędzili czas. Również swoje zadowolenie wyrażali rodzice i opiekunowie naszych uczniów.