Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostały nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie odoby korzystajęce z biblioteki szkolne.

  1. Bibliotekarz nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust w bibliotece szkolnej. Jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków.
  2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników minimum 1,5 m.
  3. W bibliotece, w wyznaczonym miejscu może przebywać tylko jeden czytelnik w maseczce lub innym zabezpieczeniu. Przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk.
  4. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
  5. Bibliotekarz przyjmuje zgłoszenia na książki przez e-dziennik lub w czasie godzin pracy. Czytelnik odbiera książkę w szkole w wyznaczonym dniu i czasie.
  6. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz do księgozbioru.

Galeria zdjęć