Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 08 czerwca 2023

Prawo i prace legislacyjne

Podstawą prawną działania PSP w Tułowicach jest:

1.    Ustawa z dnia 7 września 1999r. o systemie oświaty (tekst jednolity  Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1943 z późn. zmianami).

2.    Ustawa z  dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity   Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1870  z  późn. zmianami)

3.    Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446 z późn. zmianami).

4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiada osoba zajmująca stanowisko dyrektora(…) (Dz. U. z 2009r., Nr 184, poz. 1436 z późn. zmianami).

5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2003r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy w  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003r., nr 6, poz. 69  późn. zm.).

6.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1379 z późn. zmianami).

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2017-03-16 00:00przez: Maciej Sadłoń
Opublikowano:2017-03-16 00:00przez: Maciej Sadłoń
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach
Odwiedziny:1745

  • Brak wpisów.