Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Szachy w szkole

W marcu nasza szkoła wzbogaciła się o zestaw szach plenerowych ufundowanych przez Darczyńcę – Rodzica, z myślą o uczniach naszej szkoły i zapewnieniu im pozytywnej rozrywki w czasie przerw lekcyjnych.

Uczmy dzieci gry w szachy. Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka; kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Dzieci stają się bardziej cierpliwe, wytrwałe
i w pełni panują nad sobą. Szachy uczą pokory, szacunku do przeciwnika i samego siebie.

 

 Szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.

Czego szachy uczą, co kształtują i rozwijają: 

- krytyczne myślenie 
- logiczne myślenie 
- umiejętności zasadnego działania 
- komunikację 
- umiejętność podejmowania decyzji 
- umiejętność rozwiązywania problemów 
- intelekt 
- zmysł obserwacji 
- umiejętności poznawcze 
- pamięć 
- uczą szacunku do siebie 
- dają pewność siebie 
- uczą odpowiedzialności 
- rozwijają wyobraźnię 
- rozwijają umiejętność analizy napotkanych problemów 
- kreatywność 
- koncentrację 
- uczą dyscypliny 
- uczą determinacji 
- uczą systematyczności, pilności 
- uczą cierpliwości 
- uczą zaangażowania 
- dodają odwagi 
- uczą planowania 
- uczą prawidłowego oceniania sytuacji 
- uczą uczciwego współzawodnictwa 
- wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów 
- rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach 
- uczą strategicznego myślenia 
- uczą radzić sobie z niepowodzeniami 
- rozwijają zdolności matematyczne i umiejętność czytania ze zrozumieniem 

Elżbieta Galla

Galeria zdjęć