Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

INFORMACJA O KANDYDATACH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU NA ZASTĘPSTWO NIEOBECNEGO PRACOWNIKA NA STANOWISKO SEKRETARZ SZKOŁY W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W TUŁOWICACH

 

INFORMACJA O KANDYDATACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU NA ZASTĘPSTWO NIEOBECNEGO PRACOWNIKA NA STANOWISKO SEKRETARZ SZKOŁY W GMINNYM ZESPOLE SZKÓŁ W TUŁOWICACH

 

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach nr  14/2014/2015 z dnia 20-02-2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na czas zastępstwa nieobecnego pracownika w pełnym wymiarze na stanowisko sekretarza szkoły ,informuję  że złożona została jedna            oferta, która spełnia wymagania formalne .

  1. Iwona Smolak zam. Lewin Brzeski

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Dyrektor Szkoły p. mgr Bogusława Proskórnicka podjęła decyzję o zatrudnieniu p. Iwony Smolak zam. Lewin Brzeski na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika na stanowisku sekretarza szkoły.

Tułowice 10.03.2015r.

Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach

mgr Bogusława Proskórnicka