Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Jesteś tutaj: Start / Wolontariat

Wolontariat

WOLONTARIAT


  

 

 

 

WOLONTARIAT 

 

działający w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach

 

Jesteśmy Wolontariatem zarejestrowanym w  Warszawskiej Fundacji Świat na Tak

 

pod nr 33/2006

 

 

                            Działamy od grudnia 2005r. Współpracujemy systematycznie z Domem Matki i Dziecka
w Grudzicach k. Opola. Spotykamy się  z mieszkańcami Domu regularnie, pamiętając o ich potrzebach związanych
z brakiem środków na zakup artykułów chemicznych oraz żywnościowych, w tym słodyczy. W miarę naszych możliwości udaje nam się te produkty zakupić. W październiku przez lata  sprzątaliśmy  groby na opuszczonym cmentarzu ewangelickim. Prowadziliśmy zbiórkę plastikowych zakrętek, które przekazywaliśmy firmie pomagającej osobom niepełnosprawnym. Przeprowadzamy coroczną akcję „Góra Grosza”. Ponadto odwiedzamy pensjonariuszy w ZOL-u w Opolu na ulicy Wróblewskiego. W ramach obchodów Dnia Babci   i Dziadka jeździmy tam wraz  z naszym szkolnym chórem z koncertem kolęd. Służymy pomocą dla Ośrodka Pomocy Społecznej podczas organizacji Wigilii dla Samotnych z naszej Gminy Tułowice (pomoc przy sprzątaniu, wykonanie samodzielnie drobnych upominków). Staramy się  uczynić naszą szkołę miłą i uprzejmą przypominając zasady dobrego wychowania przeprowadzając akcje „Mów dzień dobry zawsze wszędzie…”.    

 

                            Zainspirowani międzynarodową akcją dla hospicjów POLA NADZIEI,  przeprowadzamy akcję Kwiaty Nadziei dla Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Kwestujemy na terenie całej parafii rozdając samodzielnie wykonane żonkile. W związku ze świętami Wielkanocnymi  przkazujemy dary dla Rodaków na Ukrainie.             

 

                            Ponadto cały rok wypełniamy bieżącą pracą, w tym związaną z pozyskaniem karmy oraz akcesoriów dla zwierząt, które przekazujemy schronisku Fundacji „Mali Bracia św. Franciszka” w Paryżu woj. Opolskie. Zaadoptowaliśmy wirtualnie pieska i co miesiąc wpłacamy 50,00zł na jego utrzymanie.

 

Rok rocznie bierzemy aktywny udział  w ogólnopolskiej zbiórce żywności dla Banku Żywności.

 

Prowadzimy POGOTOWIE NAUKOWE.

 

 

Historia Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

Początki

Inspiracją rozpoczęcia Konkursu dla Pani Joanny Fabisiak w 1993 roku na Żoliborzu w Warszawie był znany western „Siedmiu Wspaniałych”, którego bohaterowie przeciwstawiają się dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku
i zwyciężają. To proste przesłanie – wystarczy niewielu, by zmienić wiele – było pełne optymizmu i doskonale nawiązywało do założeń planowanego Konkursu. 

 

Cel

Celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia: grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły klasy oraz upowszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum na agresję i brutalizację życia.     

                                             

Skąd pomysł         

Rosnąca od początku lat 90-tych liczba czynów przestępczych dokonywanych przez młodzież, nasilająca się ich brutalność oraz obniżanie wieku młodocianych przestępców, dowodziły pilnej potrzeby podjęcia działań wychowawczych, kreujących pozytywne, a jednocześnie atrakcyjne dla młodzieży wzory zachowań, postaw i działań. Takie właśnie założenia ma Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”, który promuje młodych ludzi mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej – wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą.

        

Od dwóch lat my również bierzemy udział w ww konkursie. Pierwszym laureatem był ARTUR MARTYNOWICZ
– 2015r., a w 2016 roku laureatką została JULIA BOROWICZ.

"Zmieniaj świat na tak
Pokaż ludziom, że człowiek
Innym szczęście powinien dziś dać!"


WOLONTARIUSZE GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
W TUŁOWICACH W AKCJACH – 2005-2016: