Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Oddział przedszkolny

REKRUTACJA  do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Tułowicach na rok szkolny 2020/2021.
Termin rekrutacji: od 24 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r.

Rodzice dzieci sześcioletnich zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach.

Wnioski można pobrać tutaj:

- wniosek

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15:30.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości do 27.03.2020 r.

Od 27.03.2020 r. do 07.04.2020 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Do 30.04.2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Tułowic z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowic.