Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Oddział przedszkolny

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach na rok szkolny 2023/2024

Termin rekrutacji uzupełniającej: od 31 maja 2023 r. do 5 czerwca 2023 r.

Rodzice dzieci sześcioletnich zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do  oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach.

Wnioski można pobrać tutaj:

- wniosek

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny jest:

Poniedziałek od 7:30 do 16:30

Od wtorku do czwartku   od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 14:30 .

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości do 16.06.2023 r.

Od 19.06.2023 r. do 23.06.2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Do 28.06.2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 377/2023 Burmistrza Tułowic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowic.