Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

1 klasa Szkoły Podstawowej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 31 maja 2023 r. i trwać będzie do 5 czerwca 2023 r.

Rodzice dzieci zamieszkujących na terenie gminy Tułowice zobowiązani są do złożenia zgłoszenia, a rodzice dzieci zamieszkujących poza gminą Tułowice do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do  klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach.

Zgłoszenia oraz wnioski można pobrać tutaj:

- zgłoszenie

- wniosek

Wypełnione zgłoszenia i wnioski proszę wysłać pocztą lub składać w szkole  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 15:30.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości do 16.06.2023 r.

Od 19.06.2023 r. do 23.06.2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia dziecka do klasy I.

Do 28.06.2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych do klasy I.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin rekrutacji oraz Zarządzenie Nr 376/2023 Burmistrza Tułowic z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowic.