Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Jesteś tutaj: Start / W szkole / Kadra / Doradca Zawodowy

Doradca Zawodowy

 

SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY: mgr MAGDALENA HUBACZ

 

 Głowne cele Szkolnego Doradcy Zawodowego to:

 

 • Przygotowanie uczniów do podejmowania prawidłowych decyzji zawodowo – szkolnych. 

   

  Współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa 

 • edukacyjno - zawodowego.

 • Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.

 • Inspirowanie uczniów do poznawania ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego.

 • Poznawanie przez młodzież „rynku pracy”, w regionie i w Polsce.

  Określanie indywidualnej „kariery szkolno – zawodowej”.

 • Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka do wyboru zawodu i szkoły.

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w klasach VII i VIII w ramach zajęć z doradcą zawodowym. Pozostali uczniowie realizują zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego w trakcie godzin z wychowawcą, lekcji przedmiotowych, a także wycieczek dydaktycznych i innych przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Jego główne zadania to:

• zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem
edukacyjnym,
• wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
• inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
• udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji
związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

Doradca zawodowy zapoznaje uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, zasadami rekrutacji, a także z wybranymi zawodami, ścieżkami kształcenia, trendami zmian zachodzącymi na rynku pracy, zawodami przyszłości, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

 

Artykuły

2022-03-29

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO KLAS PIERWSZYCH

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH (dla młodzieży), TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA ORAZ KLAS WSTĘPNYCH W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Czytaj więcej o: REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
2021-12-10
2021-12-10

Wsparcie dziecka

Rozmawiając z dzieckiem na temat wyboru szkoły, pamiętaj o tym, by dziecko:

 1. miało świadomość, że decyzja musi zostać podjęta;
 2. miało świadomość, że ostatecznie musi być podjęta przez samego zainteresowanego;
 3. przemyślało wszystkie możliwe czynniki wpływające na decyzję;
 4. rozważyło wszystkie możliwości;
 5. oceniło każdą możliwość;
 6. wybrało najlepszą możliwość.

W procesie wspierania dziecka, wspólnie z nim weź pod uwagę następujące kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej:

 • wynik egzaminów kończących szkołę podstawową,
 • odległość od miejsca zamieszkania oraz dojazd;
 • wielkość szkoły (w tym liczebność klas);
 • bezpłatne/odpłatne zajęcia dodatkowe w szkole;
 • progi punktowe;
 • dodatkowe wymagania/egzaminy dotyczące danej szkoły np. praktyczny egzamin/sprawdzian w szkołach artystycznych, testy sprawnościowe w szkołach sportowych;
 • opiekę psychologiczno- pedagogiczną (obecność i dostępność psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego);
 • wymiany międzynarodowe;
 • partnerów szkoły;
 • sukcesy i certyfikaty;
 • kadrę (kwalifikacje zawodowe);
 • stronę internetową (czy jest na bieżąco aktualizowana?);
 • zdawalność matur;
 • pozycję w aktualnym rankingu szkół;
 • praktyki zawodowe;
 • opinie byłych i obecnych uczniów szkoły.
Czytaj więcej o: Wsparcie dziecka
2021-12-10