Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Tułowicach

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1 września 2022 r.

Terminy zebrań z rodzicami:

 

·         Zebrania ogólne:

14 września 2022 r.

13 grudnia 2022 r.

7 lutego 2023 r. (kl. I-III)

16  maja 2023 r.

·         Konsultacje nauczycielskie:

wg harmonogramu

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23– 31 grudnia 202 r.

 

Ferie zimowe

 

13– 26 lutego 2023 r.

Koniec pierwszego okresu klasyfikacyjnego

 

31 stycznia 2023 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty:

·         Język polski – 23 maja  2023 r. (wtorek) – godz. 9.00

·         Matematyka -  24 maja 2023 r.  (środa) godz. 9.00

·         Język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9.00

Dni ustawowo wolne od pracy:

·         14 października – Dzień Edukacji Narodowej

(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)

·         1 listopada– Wszystkich Świętych

·         11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

·         6 stycznia - Święto Trzech Króli

·         1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy

·         3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja

·         8 czerwca - Boże Ciało

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

 

·         31 października 2022 r.

·         2 listopada 2022 r.

·         2 maja 2023 r.

·         23-25 maja 2023 r. (egzamin ósmoklasisty)

·         26 maja 2023 r.

·         9 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 23 czerwca 2023 r.