Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Jesteś tutaj: Start / Rada Rodziców / Składki

Składki

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z jednogłośną decyzją Rady Rodziców z dnia 19 września 2019 roku informujemy, że wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 uległa zmianie i w obecnym roku szkolnym wynosi 50 zł, jednak pamiętajcie, że cieszy nas każda dobrowolna wpłata.

Fundusze Rady Rodziców to Państwa wpłaty oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych.

Drodzy Rodzice Pamiętajcie !!!

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe czy nagrody.  Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. 

Bardzo chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest jednak bez granic. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców o wsparcie finansowe.

Wasze pieniądze będą wydatkowane w sposób przejrzysty - informacja o każdej wydanej złotówce zostanie opublikowana na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Rada Rodziców - Wydatki.

Już dziś pojawiły się bardzo ciekawe pomysły wsparcia naszych dzieci oraz umilenia im czasu spędzanego w szkole. Z Waszą pomocą będziemy je realizować.

 Plany na rok bieżący:

- dotychczasowe wsparcie konkursów, zawodów oraz nagrody dla najlepszych

- "zakup" defibrylatora ratującego życie - ze względu na duży koszt zakupu urządzenia będziemy się starać o wsparcie finansowe różnych instytucji

- zakup profesjonalnej apteczki czy torby medycznej AM 01 lub OSP-R1 tak aby w przypadku nagłego zdarzenia, wypadku wszystkie rzeczy były po ręką

- radio węzeł

- e - gaming czyli pomieszczenie e-sportowe wyposażone w konsole do gry na padach oraz sterowania ciałem

- stworzenie ścieżki edukacyjno - zabawowej

- organizacja różnych ciekawych przedsięwzięć / wydarzeń zachęcającej uczniów do większej aktywności

 Te i wiele innych pomysłów chcemy realizować w najbliższej kadencji Rady Rodziców, jeżeli wszystkie powyższe przedstawione pomysły i przedsięwzięcia nie są Ci obce i chciałbyś wspólnie zrealizować je z nami - prosimy o wpłaty na Radę Rodziców symbolicznej kwoty 5 zł miesięcznie czyli 50 zł rocznie.

Pieniądze można wpłacać przedstawicielom Trójki Klasowej
lub
bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców nr 27 8890 0001 0007 2645 3000 0001
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział Tułowice.

 Pamiętajcie także, iż zgodnie z nowo przyjętym regulaminem Rady Rodziców:

- 30% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców pod warunkiem, że 100% uczniów klasy ma opłaconą składkę. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia rodziców Rada Oddziałowa w porozumieniu z wychowawcą klasy.

- Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, rodzice wnoszą składki tylko na jedno dziecko.

Rada Rodziców powołana została jako reprezentacja wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Zapewne Państwo interesujecie się szkołą, w której uczy się Wasze dziecko.  Macie prawo decydować i wyrażać swoje opinie. Przekażcie nam je, a jeśli widzicie potrzebę zmian powiedzcie nam o tym. Każda Państwa opinia, każdy pomysł są niezwykle cenne i będą przez nas wzięte pod uwagę. Stanowimy ogromną społeczność, mamy szeroki zakres uprawnień  i możliwości wpływania na życie szkoły oraz warunki w jakich uczą się nasze dzieci. Wasze zaangażowanie, pomysły i umiejętności sprawią, że Rada Rodziców będzie w swoich działaniach bardziej skuteczna.