Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Wychowanie do życia w rodzinie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zajęcia wychowania do życia w rodznie od roku szkolnego 2019/2020 będą realizowane w klasach IV - VIII szkoły podstawowej. Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Uczniowie, których rodzice wyrazili zgodę na udział dzieci w zajęciach, są zobowiązani do obecności na wszystkich lekcjach. Zajęcia będą odbywały się tylko przez jeden okres klasyfikacyjny dla każdej klasy.

W pierwszym okresie klasyfikacyjnym, wychowanie do życia w rodzinie, będzie realizowane w klasach:

4A, 6A, 6B, 6C

W drugim okresie klasyfikacyjnym, wychowanie do życia w rodzinie będzie realizowane w klasach:

8A, 8B, 7A, 7B, 5A, 5B

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące realizowanego programu:

 

Autor programu: Bożena Strzemieczna

Tytuł programu: Moje dorastanie. Wychowanie do życia w rodzinie.

Program nauczania dla klas IV - VIII szkoły podstawowej

 

Program- ,,Moje dorastanie ‘’– klasa IV

Wychowanie do życia w rodzinie

Tematyka zajęć

1.Nasze zasady klasowe.
2.Nasze rodziny.
3.Relacje rodzinne.
4.Niezapomniane chwile.
5.Jak być dobrym przyjacielem?
7.Tacy sami.
8.Zdrowy styl życia.
9.Czy wiesz co jesz? 
10.Złota reguła.
11.Wirtualny świat.
12.Uwaga! Niebezpieczeństwo!
13.Czas na zmiany.
14.Przemoc wobec dzieci.
15.Higiena codzienna okresu dojrzewania.

 

Program- ,,Moje dorastanie ‘’– klasa V

Wychowanie do życia w rodzinie

Tematyka zajęć

1.Lekcja organizacyjna – Poznajmy się.
2.Mój dom.
3.Moja historia.
4.Moje podwórko.
5.Moja szkoła.
6.Moje uczucia i emocje.
7.Moja samoocena.
8.Moje prawa.
9.Moje bezpieczeństwo.
10.Moje dorastanie.
11.Moje dorastanie.
12.Moja dieta.
13.Mój dzień.
14. „Moje dorastanie” – gra towarzyska.

 

Program- ,,Moje dorastanie ‘’– klasa VI

Wychowanie do życia w rodzinie

Tematyka zajęć

1.Lekcja organizacyjna. Poznajmy się lepiej.
2.Moja rodzina.
3.Moje rodzinne tradycje.
4.Mój wolny czas.
5.Moje problemy.
6.Moje decyzje.
7.Moje dojrzewanie.
8.Moje ciało.
9.Moja intymność.
10.Moja historia.
11.Moje pierwsze dni życia.
12.Moja higiena.
13.Mój styl życia.
14.Gra „Zdrowy styl życia”.
15.Cykl miesiączkowy. Życie plemnika.
16.Banknoty.

 

Program- ,,Moje dorastanie ‘’– klasa VII

Wychowanie do życia w rodzinie

Tematyka zajęć

1. Poznaj siebie.
2. Ważne decyzje.
3. Asertywność na co dzień.
4. Jak się dogadać w rodzinie?
5. Jak być dobrym przyjacielem?
6. Savoir vivre dla każdego.
7. Etapy dojrzałości.
8. W cyfrowym świecie.
9. Miłość niejedno ma imię.
10. Krok od dorosłości.
11. Moje niepokoje.

 

Program -,,Moje dorastanie” – klasa VIII

Wychowanie do życia w rodzinie

Tematyka zajęć:

1.Męskość, kobiecość.
2.Etapy miłości.
3.Odpowiedzialnośc w przeżywaniu własnej płciowości.
4.Małżeństwo.
5.Rodzicielstwo.
6.Planowanie rodziny.
7.wychowanie dzieci w rodzinie.
8.Wartośc życia
9.Przebieg higieny ciąży.
10.Rozwój człowieka.
11.Problemy emocjonalne młodzieży.
12.Środki masowego przekazu.
13.Choroby przenoszone drogą płciową.
14.Przemoc  i nadużycia seksualne.