Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Pielęgniarka szkolna

INFORMACJA dla RODZICÓW

       Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach informuje, że  szkoła  zapewnia  profilaktyczną opiekę  zdrowotną  i  uczniom  do 19 roku życia na poniższych zasadach:

 

 1.   Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Joanna Wołowiec

 2.   Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze, pokój 38.

 3.   Pielęgniarka pracuje od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

 4.   W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniodawców realizujących opiekę.

 5.   Wzory „sprzeciwu” znajdują się bezpośrednio u pani pielęgniarki lub  poniżej.