Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Opolskie dla Podstawówek – projekt UMWO

Projekt "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!"

Gmina Tułowice jako Organ Prowadzący Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Tułowicach przystąpiła do projektu "Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!" (nr RPOP.09.01.01-16-002/20), realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach Podziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach Projektu Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach została wyposażona w 20 laptopów przeznaczonych dla nauczycieli do prowadzenia zajęć w systemie kształcenia zdalnego.

Całkowita wartość przekazanego sprzętu wynosi 59.999,40 zł.