Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tułowicach

49-130 Tułowice

Porcelanowa 21

Tel: (77) 460-01-33

Wsparcie dziecka

Rozmawiając z dzieckiem na temat wyboru szkoły, pamiętaj o tym, by dziecko:

 1. miało świadomość, że decyzja musi zostać podjęta;
 2. miało świadomość, że ostatecznie musi być podjęta przez samego zainteresowanego;
 3. przemyślało wszystkie możliwe czynniki wpływające na decyzję;
 4. rozważyło wszystkie możliwości;
 5. oceniło każdą możliwość;
 6. wybrało najlepszą możliwość.

W procesie wspierania dziecka, wspólnie z nim weź pod uwagę następujące kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej:

 • wynik egzaminów kończących szkołę podstawową,
 • odległość od miejsca zamieszkania oraz dojazd;
 • wielkość szkoły (w tym liczebność klas);
 • bezpłatne/odpłatne zajęcia dodatkowe w szkole;
 • progi punktowe;
 • dodatkowe wymagania/egzaminy dotyczące danej szkoły np. praktyczny egzamin/sprawdzian w szkołach artystycznych, testy sprawnościowe w szkołach sportowych;
 • opiekę psychologiczno- pedagogiczną (obecność i dostępność psychologa, pedagoga, doradcy zawodowego);
 • wymiany międzynarodowe;
 • partnerów szkoły;
 • sukcesy i certyfikaty;
 • kadrę (kwalifikacje zawodowe);
 • stronę internetową (czy jest na bieżąco aktualizowana?);
 • zdawalność matur;
 • pozycję w aktualnym rankingu szkół;
 • praktyki zawodowe;
 • opinie byłych i obecnych uczniów szkoły.